Üretim

Ekip ve tezgâhlarınızın performansına hâkim misiniz?
Planlama ile bütünleşik çalışabiliyor musunuz?
Üretim kayıtlarınız güncel mi?
Malzeme stoklarınız kontrol altında mı?
İş emirlerinin ne kadarı açık?
Üretim süreci dendiğinde akla ilk gelen bu soruların altını çizdiği üzere hâkimiyet, güncellik, bütünleşiklik, kontrol ve yeterlilik; başarılı operasyonlara imza atmak adına gerekli anahtar kelimeler olarak karşımıza çıkıyor.

İşletmenizdeki üretim sürecine tam hâkimiyet için gerekli tüm işlevleri içeren Netsis Üretim Modülü ile karmaşık ürün ağaçlarınızı kolaylıkla tanımlayabilir; malzeme sarflarınıza, yarı mamul stoklarınıza, firelere, hurdalara, alternatif kullanımlara ve iş emirlerinize dair tüm işlemleri bütünleşik sistemlerle takip edebilirsiniz.
Soruların ilk kelimesine bakacak olursak da karşımıza sırası ile şu temel kavramlar çıkıyor: Ekip, Planlama, Üretim, Malzeme ve İş. Ayrıca; ön maliyet izleyebilme, barkod ve RFID sistemleriyle entegre şekilde fabrikanızın gerçek zamanlı işleyiş takibini yapabilir, üretim makinelerinizin ve iş tezgâhlarının bakım yönetimi gibi farklı alanları kapsayacak derecede geniş bir yelpazede çözümlere sahip olabilirsiniz.
Ürün Yaşam Döngüsü

Zorlu piyasa koşulları, artan maliyetler, pazardaki oyuncuların değişmesi ve meydana gelen teknolojik gelişmeler gibi pek çok faktör, ürün ağaçlarının zamanla değişmesine sebep olur. Ürün ağaçlarında meydana gelecek değişim süreçlerini de doğal olarak ürün reçetelerinin revizyonu takip edecektir. Bu durumda, ürün yaşam döngüsünü oluşturan unsurlarda ortaya çıkacak kritik değişikliklere göre firmanızın sistemini değişen koşullara uyumlamanız kaçınılmaz olacaktır.

Netsis Ürün Yaşam Döngüsü Modülü ile meydana gelen değişiklikleri hızlı işlemlerle tüm ürün ağaçlarına yansıtabilir, acil çözümler için izlediğiniz eski ürün ağaçlarından geçici şablonlar oluşturabilir ve böylece, malzeme - kapasite planlamanızda bir adım önde olabilirsiniz.

Modül; yukarıda sıralanan temel fonksiyonların yanı sıra sizi elinizdeki alternatifleri de değerlendirmeye çağıracaktır. Esnek yapılandırılmış özellikleri ile farklılaşan ürünler için yenilikçi politikalar geliştirmenize yardımcı olmakla kalmayacak; üretim esnasında belirleyeceğiniz alternatif politikalara göre en uygun ikame stokunu otomatik olarak belirleyecektir. Ayrıca, modülünüzün sağladığı alternatif analizler sayesinde mevcut bakiye malzemelerin optimum kullanımını sağlayabilirsiniz.

Tüm bunlarla beraber, her seviyede mühendislik çalışmalarını içeren resmi, çizimi ve prosedür notlarını sistemde saklayabilir, çeşitli yöntemler kullanarak ürün maliyeti belirleyebilirsiniz.
 
Ürün Konfigüratörü İle Tanışın

Hemen her sipariş bazında ürün ağaçlarında ve rotalarda özelleştirmelerin yoğun olduğu işletmeler için büyük esneklikler ve kolaylıklar sağlayan Ürün Konfigüratörü, müşterilerinizden gelen taleplere göre ürünlerinizi çeşitlendirirken en büyük yardımcınız olacak.

Netsis Ürün Konfigüratörü sayesinde modüler bir ürün yapısı kurgulayarak değişen müşteri ihtiyaçlarına hızlı ve etkin bir şekilde karşılık verecek ürün opsiyonları oluşturabilir, müşteri siparişi bazında ürünlerinizi özelleştirilebilirsiniz.

Konfigüratörü kullanarak sıfırdan bir ürün ve ürün ağacı oluşturabilir veya mevcut bir ürün üzerinde değişiklik yaparak yeni ürünler türetebilirsiniz. Bütün bu işlemler görsel bir ürün ağacı üzerinden tut – sürükle - bırak tekniği ile pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir. Ürün ağacı üzerinde yapılan değişiklikler reçete kaydını da etkileyeceğinden, reçete üzerinde ayrıca değişiklik yapmaya gerek kalmayacaktır.

Netsis Ürün Konfigüratörü üzerinde yeni bir ürün yaratıldığında veya mevcut bir ürün üzerinde değişiklik yapıldığında, yeni tasarı bir taslak kodu ile kaydedilir. Kullanıcı bu taslağı isterse ilgili yetkililerin ön onayına, ön onay sistemi kullanılmayacak ise direkt onaya iletebilir. Sistem, onay için önceden tanımlanmış kullanıcılara e-posta ile bir bilgilendirme mesajı gönderecektir. Onay verecek kullanıcı ürün ağacı üzerinde istediği değişikliği yapabilir, yeni bileşenler için stok kaydı açabilir ve tüm yeni stok kayıtlarını yaptıktan sonra taslağı onaylayabilir. Uygun görülmeyen taslaklar ise reddedilir ve süreç böylece tamamlanır.

Diğer Kullanım Özellikleri:

• Ürün konfigürasyonu yapılırken müşterinin özellikle değiştirilmemesini talep ettiği bileşenler işaretlenebilir ve bu bileşenler, ürün ağacı üzerinde "değiştirilemez" ibaresi ile tanımlanır.

• Ürün konfigürasyonu işlemlerini kolayca yapabilmek için modüler bir yapı kurgulanmalıdır. Bu amaçla ürün grupları tanımlandıktan sonra tüm gruplar mevcut mamuller ile eşleştirilir. Birbirinin yerine kullanılabilecek bileşenleri belirlemek için ayrıca "ikame malzeme grupları" tanımlanır.

• "Stok kodları" ikame malzeme grupları ile eşleştirilir; her stok için özellik ve değer tanımlaması yapılır. Örneğin, özellik "renk"; değer "kırmızı" olarak tanımlanır ve bu tanımlamalar, aynı özellik ve değeri taşıyan stok kodlarına atanır. Bu şekilde, müşterinin talepleri doğrultusunda hangi özelliklere sahip bir ürün oluşturulduğu talebi onaylayacak yetkililere açıkça ve kolayca tarif edilebilir.

• Konfigürasyon kuralları kolayca tanımlanabilir ve ürün üzerinde yapılacak bileşen değişikliklerinin bu kurallara uygun olup olmadığı, sistem tarafından otomatik olarak kontrol edilir. Sistem, böylece hatalı ürün tanımlamalarına dair tüm ihtimalleri ortadan kaldırır. Örneğin, bir ikame malzeme grubundaki bileşenlerin ürün ağacı üzerinde değiştirilmesi kısıtlanarak ürün ağacı üzerinde yapılacak değişiklikler sırasında bu alana yapılabilecek tüm müdahaleler engellenebilir.

• Ürüne ait reçete bilgileri Ürün Konfigüratörü ekranlarından görüntülenebilir.

• Ürün üzerinde yapılan değişiklikler sonrası oluşan yeni mamul ve yarı mamuller için Ürün Konfigüratörü içinden stok kaydı açılabilir.

Bilgisayar Destekli Tasarım Yazılımları (CAD) İle Entegrasyon

Üç boyutlu modelleme, tasarım ve çizim yapmanızı sağlayan bilgisayar destekli CAD yazılımları kullanıyorsanız, bu yazılımlar üzerinde oluşturduğunuz ürün ağaçlarını Netsis'e aktarabilmenizi sağlayan entegrasyon uygulaması işinizi çok kolaylaştıracaktır.

Entegrasyon uygulaması CAD yazılımına bir eklenti olarak tanıtılır ve bu eklenti ile sonrasında şu işlemler yapılabilir:

• "Reçete Getir" komutu ile CAD üzerinde tasarlanmış ürünün ürün ağacını görsel bir şekilde izleyebilirsiniz.

• "Netsis'e Gönder" komutu ile tasarlanmış ürünün Netsis'e bir ürün ağacı olarak aktarılmasını sağlayabilirsiniz.

• Netsis'e aktarılan ürün ağacı, Ürün Konfigüratörü'nde "taslak ürün" olarak görüntülenir ve arzu edildiği takdirde güncellenerek kaydedilir.

• SolidWorks CAD yazılımı, ilk desteklenen üründür.

Üretim Operasyonları

Planlama işlemleriniz sonucunda, neyin ne zaman üretileceğine karar verilmiş olup, iş emirleri oluşmuştur. Özellikle sipariş bazında üretim yapıyorsanız, Netsis'in sağladığı çözümleri kullanarak, verdiğiniz iş emirlerinin reçete değişimlerinden etkilenmemesi için iş emri bazında reçete saklayabilirsiniz. İş emirlerine bağlı çeki listeleri aracılığıyla malzeme ambarından gerekli malzemeyi alabilir, iş emri bazında malzeme ve üretim bakiyelerinin takibini gerçekleştirebilirsiniz.

Üretim esnasında sarflar reçeteye bağlı olarak sistem tarafından otomatik bir şekilde tanımlanabileceği gibi dilerseniz öneri reçete üzerinden elle düzenlemeler de yapabilirsiniz. Böylelikle "en doğru sarf", "net fire" belirlemesi gibi işlemleri tamamlarken reçete ile karşılaştırmalı raporlar alabilir ve ortaya çıkacak farkları maliyetlerinize yansıtabilirsiniz.

Fantom (oto) yarı mamullerde otomatik "üretim giriş ve çıkış işlemi" yapabilir, arzu ederseniz stoklardan tüketime yönelme kararı alabilirsiniz.

Sistem, üretim planlamasına dair anlık kararları, mevcut müşteri siparişlerini ve iş emirlerini toparlayıp stoklarla karşılaştırarak eksik malzemenizi anında size raporlar. Böylelikle stoklarınız her an kontrol altında olur. Bu fonksiyon, zamana bağlı olmayan pratik bir "malzeme gereksinim planı" yaratmanızı sağlar.

Satış sonrası müşteri memnuniyetinin ve kaliteli servis hizmetinin temel taşı olarak kabul edilen "malzemenin girişinden ürünün çıkışına dek tüm işlemlerde izlenebilirlik" kriterini, seri – lot uygulamasıyla eksiksiz olarak sağlayabilirsiniz.

Üretim Akış Kontrol

Belirlemiş olduğunuz üretim planının aksamaması için fabrika içerisinde gerçekleşecek en ufak gecikmeden zamanında haberdar olmalısınız. Hangi makine, hangi operasyonu gerçekleştirirken durdu? Arızası neydi? Bu sırada hangi personel çalışıyordu? Bu soruların cevaplarına dakikasında ulaşmalısınız. Eğitim planlamalarınızı doğru yapabiliyor musunuz?

Eğitim maliyetlerinizi ve eğitimlerin ekibinize sağladığı pozitif katkıyı somut olarak ölçümleyebiliyor musunuz?

Netsis Üretim Akış Kontrol Modülleri sayesinde fabrika içerisindeki üretim ile ilgili tüm aktiviteleri eşzamanlı olarak izleyebilirsiniz. Barkod ve RFID teknolojileri ya da direkt makinelerinizden bilgi çekerek kuracağınız otomasyon aracılığıyla size akacak sıcak bilginin sürekliliğini sağlayabilirsiniz.

Netsis Üretim Akış Kontrol Modülleri ile tezgâh, operasyon, işçi bazında ürün - üretim kayıtlarını anında sisteme işleyebilirsiniz. Bu kayıtlar sayesinde duraklama zamanları, arızalar, fire bilgileri, üretim performanslarında meydana gelen dalgalanmalar ve işçi puantajına dair bilgileri arşivlerken, maliyet muhasebesine temel oluşturacak verileri de elde etmiş olursunuz.

Kalite Kontrol

Müşteri ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması ve ürün – hizmet kalitesinin mümkün olan en üst düzeye çıkartılması, kalite yönetimi uygulamasının temel amacıdır. Kalite yönetim sistemi, günlük operasyonlardan uzun dönemli stratejik planlara kadar tüm lojistik tedarik zinciri süreçlerinizi desteklemek üzere tasarlanmıştır.

Sistem; temel olarak size her aşamada yardımcı olacaktır: Satın alma sürecinde elinize ulaşan malzemeye; üretim sürecinde ortaya çıkan yarı ürün ve ürünlere, satış sonrasında ise servis edilmiş mal ve hizmetlere dair kalite kayıtlarını elinizde tutma olanağı sunar. Kalite kontrol sistemi, aynı zamanda üretim sistemi ile entegre çalışmaktadır.

Fabrika Bakım Yönetimi Makine Bakım Modülü

Netsis Makine Bakım Modülü

ile organizasyonunuza ait tüm makine ve ekipmanların rutin bakımlarını planlayabilir, mevcut bakım durumlarını gözlemleyebilir, anlık arıza kayıtlarını gözden geçirebilirken gerçekleşen bakımların sarf malzemesine dair verileri arşivleyebilir ve bakım personeli detayında kayıt altına alınması gereken durumları takip edebilirsiniz.

Netsis Makine Bakım Modülü; hem düzenli bakımlar, hem de arıza anında yapılan müdahaleler için ayrı veya bütünleşik çalışacak talimat şablonları oluşturmanızı sağlar. Böylece bakım personeli, bakım anında bu şablonları kullanarak zamanı boşa harcamaz; verimli bir performans sergiler.

Talimat şablonlarını oluşturma aşamasında bakım yapılırken gerçekleştirilecek işlemleri, kullanılacak sarf malzemelerini sisteme tanımlayabilir ve işlemi gerçekleştirecek personele görev atayabilirsiniz. Ayrıca bakıma yardımcı olacak teknik çizim, kullanma kılavuzu, prosedür notu ve benzeri dokümanları şablonlara ekleyebilir, yapılacak operasyonları sırasıyla şablona kaydedebilirsiniz.

Bakım planlama sürecinde, talimat şablonlarında belirtilen aralıklarda yapılacak periyodik operasyonları otomatize edebilirsiniz. Planla ilgili yeni düzenlemeler söz konusu ise ilgili değişiklikleri tut – sürükle - bırak destekli Gantt Şeması üzerinde gerçekleştirebilirsiniz. Bakım planını iş emrine çevirdiğinizde, emri bakım ekibinin iş planına da aktarmış olursunuz.

Modül, anlık ortaya çıkabilecek problemler için size pek çok kolaylık sunar: Kullanıcılar, arıza halinde sisteme bakım talebi girebilir ve bu talebi bakım ekibinin onayına gönderebilir. Bakım iş emri kapatıldığında, sistem işlemi talep eden kullanıcıyı e-posta gönderimi ile bilgilendirir.