Maliyet Muhasebesi

Üretim işletmelerinde satılan malın maliyetinin doğru olarak hesaplanabilmesi, pratik ve yeterli bir maliyet muhasebesi yöntemine bağlıdır.

Netsis programı maliyet muhasebesinde ;
 Aylık Ağırlıklı Ortalama/LIFO/FIFO yöntemi ile Safha maliyeti desteği,
 Safha içinde safha desteği,
 Demirbaş/ Personel/ Üretim/ Stok/ Muhasebe entegrasyonu,
 Tanımlanabilir maliyetler,
 Serbest dağıtım anahtarları,
 Standart/ Fiili/ Detaylı maliyet,
 Stokta durma maliyeti,
 Ay / Yıl bazında üretim ve sarf bilgilerinin saklanması,
 Otomatik muhasebe işlemleri desteklenmektedir.

Maliyet Yönetimi

Netsis ERP paketlerinde yer alan Maliyet Muhasebesi Modülü’nün verilerinizi değerlendirerek size sunacağı raporlar sayesinde, gereksinim duyduğunuz tüm güncel bilgiler her an elinizin altında hazır bulunur ve siz, tıpkı bir orkestra şefi gibi hızlı, doğru kararlar alarak şirketinizi yönetebilirsiniz.

Bu modül, ürün maliyet hesabını ürettiğiniz ürünün her bir birimi için işçilik, malzeme, enerji, amortisman, yarı mamul benzeri detaylara dair verileri kullanarak yapacaktır. Ayrıca, sattığınız malın maliyet kalemlerine dair tüm verileri en hızlı şekilde ekrana çağırma yeteneğine sahiptir.

Size de böylece ağır rekabet ortamında doğru stratejileri belirlemek ve liderlik yeteneklerinizi kullanarak kârlılığınızı artırmak düşer.

Stok Maliyetleri

Yirmi dört farklı yöntem kullanarak eldeki mal ve tüketilmiş sarfa dair maliyetleri bir araya getirmenize yardımcı olan Serbest Maliyet Ambar Raporu, satılan malın maliyetini de anında size sunar.

Malzeme sarflarının maliyetlendirme işlemi, dönem sonu geldiğinde Aylık Ağırlıklı Ortalama, FIFO ya da LIFO maliyet sistemlerinden biri tercih edilerek gerçekleştirilir. (LIFO uygulaması, Maliye Bakanlığı tarafından sonlandırılmıştır ancak yazılımlarımız tarafından halen desteklenmektedir.)

İthalat yapan firmalar, satın alma işleminin başından sonuna kadar tüm aşamaları sistemden takip edebilir.

Formül; ek maliyetler ithal edilen mal maliyetlerine bindirilerek kurulur. Dövizli işlemler hatasız tamamlanır. Malzeme maliyetlerini TL’nin yanı sıra dövizli ve / veya düzeltilmiş değerlerle de oluşturabilirsiniz.

Dilerseniz, sadece malzeme maliyetlerine dair verileri kullanarak ve diğer giderleri dikkate almaksızın taslak ürün maliyetleri hesaplayabilirsiniz. Temel ürün maliyetlerini hesaplamaya yarayan bu işlem, arzu edildiği taktirde sarf ve satılan mal maliyeti mahsuplarını, kendi hesapladığı değerleri baz alarak oluşturabilir.
Sabit Kıymet ve Amortisman Yönetimi

Bir firmanın sahip olduğu sabit kıymetler, TTK’ya uygun ve uluslararası gereksinimleri karşılayacak şekilde takip edilmelidir. Gerek sabit demirbaşların alım - satım, tükenme ve yeniden değerlemesi, gerekse düzeltme işlemleri; Netsis’in sunduğu çözümler sayesinde hızlı ve doğru şekilde yönetilebilir.

Netsis’in Amortisman Yönetimi Modülü, tüm demirbaşların alım tarihine, alım fiyatına, itfa süresine ve dövizli fiyatların kaydına dair bilgileri takip etmenizi sağlar. Dönemsel değerleme ve amortisman ayırma işlemleri için geri dönüş olanağı her zaman mevcuttur. Leasing, yatırım teşvik ve zimmet takipleri; sistem tarafından desteklenen diğer uygulamalardır.

Amortisman, Satış ve Sermaye Fonları gibi muhasebe kaydı başlıklarına baz olacak tüm değerler, bütün detayları kapsayacak şekilde sisteme işlenir. Tüm muhasebeleştirme işlemleri sırasında, oransal olarak veya kullanım bazında giderlere dağılım desteklenmektedir. Ayrıca, dilediğiniz yöntemle amortisman hesabı yaparak maliyetlendirme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Sistem; sabit kıymet, yıllık / dönemsel / aylık birikmiş amortisman tutarları, kısıt amortisman, kalan değer, çalışmayan kısımlar ve benzeri bilgileri kullanır. Böylece, arzu edilen tüm detayları ortaya koyarak detaylı bir demirbaş takibi olanağı sağlar.

Netsis İK paketi ile entegre çalışan sistem, bu sayede sabit kıymetlerin personellere zimmetlenmesi, bir personelden diğerine transfer edilmesi, demirbaşların önceki zimmet bilgileri ve personellerin üzerine zimmetlenmiş demirbaşlar listesi gibi işlemleri bütünleşik bir yapıda takip edilebilir.

Maliyet Muhasebesi

Sistem; gerçekleşen satışlar ve eldeki mal maliyetleri üzerinde sağladığı tam kontrol ile size maliyet düşürücü önlemler alabilme olanağı sağlarken, hızlı ve hatasız gerçekleşecek maliyet işlemleri sayesinde güncel değerlere her an hâkim olmanızı amaçlar.

Üretim safhalarını, bu safhaların her birinde hangi masraf merkezlerinin işlem gördüğünü; hammadde, işçilik, amortisman ve benzeri maliyet kalemlerinin hangi dağıtım anahtarıyla değerlendirileceğini detaylı olarak tanımlayabilirsiniz.

Safhaların işlem sırasını, safhalar bazında üretilen mamul veya mamul gruplarını, bu grupların mamul, yarı mamul, sarf ve yansıtma hesap kodlarını da tanımlayabileceğiniz sistemde, ağırlıklı ortalama ve FIFO yöntemine göre değerlendirme; UFRS (TTK, düzeltilmiş değerler) ile maliyetleri izleyebilme, sarf merkezlerine göre ürün maliyetlerini malzeme, işçilik, amortisman, genel üretim giderleri detayında izleyebilme; otomatik sarf, maliyet ve satılan malın maliyeti mahsuplarını oluşturabilmek mümkündür.

Netsis’in sağladığı çözümler sayesinde uluslararası standartlara uyumlu çalışırken, gerçek maliyetlerinizi ve gerçek kârınızı sürekli takipte kalabileceksiniz.