Netsis e-Fatura uygulaması

Türkiye çapında sayısı 40 bini aşan müşterisinin uygulamalardan en kolay ve kapsamlı şekilde yararlanmasına destek olmak için çalışan Netsis, 1 Eylül 2013’ten itibaren, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip ve 4760 sayılı ÖTV Kanununa III. sayılı listedeki malları (kolalı gazozlar, alkollü içecekler, tütün ve mamulleri) imal, inşa veya ithal eden mükellefler için zorunlu hale gelecek e-Fatura uygulamasında da kullanıcılarına özel çözüm seçenekleri hazırladı.

GİB’e başvurarak e-fatura onayını almış ve sisteme tanımlanmış mükellefler; kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip, elektronik belge olarak düzenledikleri eFaturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile GİB'e iletebilecekleri e-Fatura modülünde ise e-Fatura alım/gönderim işlemlerinde kullanıcılara iki farklı seçenek sunuluyor.


1. Seçenek Netsis e-Fatura modülü üzerinde XBRL - TR e-fatura dosyasına dönüştürülen gelen/giden faturaları GİB sunucusuna manuel olarak yüklemek. (Aylık 5000 adet ile sınırlıdır.)

2. Seçenek GİB entegrasyonu ile Netsis e-Fatura modülü üzerinde gerçekleşen gelen giden e-Faturaları GİB sunucusuna online olarak yükleme imkanı.

Netsis Uygulama Modülleri;

E-Fatura GİB dosya aktarım modülü
E-Fatura GİB online entegrasyon modülü
E-Fatura Netsis Enterprise bağlantı modülü (API)
E-Defter Netsis Enterprise bağlantı modülü (API)
e-Fatura Uygulaması

e-Fatura Uygulaması Nedir?


e-Fatura Uygulaması, tanımlanan standartlara uygun e-Faturaların, tarafları arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan uygulamaların genel adıdır.

e-Fatura Uygulaması kapsamında fatura oluşturma, gönderme ve alma işlemleri aşağıda belirtilen iki şekilde yapılabilmektedir.

 • Bilgi işlem sistemlerinin e-Fatura Uygulamasına entegre edilmesi yoluyla. Bu uygulamada faturalar, Netsis tarafından GİB’in istediği standartta UBL-TR formatına çevirilerek mühürlenir ya da imzalanır. Netsis’in sağladığı e-fatura (efatura) arayüzü üzerinden GİB’e gönderilir ve alınır. Aynı arayüz üzerinden arşivleme ve raporlama yapılabilir.

 • Temel faturalama işlemleri için genel kullanımı sağlamak amacı ile oluşturulan ve www.efatura.gov.tr adresinde hizmete sunulan e-Fatura Portalı aracılığıyla istenirse faturalar elle portala kaydedilebileceği gibi, Netsis tarafından GİB’in istediği elektronik formata dönüştürülüp portala yüklenebilir. (Aylık 5000 adet fatura ile sınırlıdır)

 • e-Fatura Uygulaması Nasıl Çalışır?

  E-Fatura sisteminde,

 • Sadece sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir,

 • Sadece sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alınabilir.

 • Gönderilen e-Faturalar Gelir İdaresi Başkanlığı'nca kontrol edilerek alıcıya iletilmekte ve aynı zamanda merkezi veri tabanlarında muhafaza edilmektedir.
  Netsis e-fatura Gönderici Birim,
 • e-Faturayı oluşturmaya imkân verir/oluşturur, elektronik olarak imzalar veya mali mühür ile onaylar, saklar, merkeze iletir.

 • Merkez’den gelen uygulama yanıtını ve sistem yanıtını alır, işler, elektronik imza veya mali mühür doğrulaması yapar, saklar


 • Posta Kutusu birimi,

 • Merkez üzerinden gelen elektronik faturayı ve sistem yanıtını alır, elektronik imza veya mali mühür doğrulaması yapar, fatura ve sistem yanıtının, veri aktarım protokolü ile belirtilen veri kurallarına uygunluğunu denetler, işler, saklar

 • Uygulama yanıtını ve sistem yanıtını; oluşturmaya imkân verir/oluşturur, elektronik olarak imzalar veya mali mühür ile onaylar, saklar, merkeze iletir.

Satış faturaları için Netsis e-fatura oluşturma adımları

 • UBL-TR standardında XML oluşturulur, eksik bilgi kontrolu yapılır

 • Mali mühür sertifikası ile onaylanır, sertifika geçerlilik kontrolü yapılır

 • E-fatura belgesi sistemde saklanır

 • E-faturalar SBDH (Standard Business Document Header) standardında zarflanır, eksik bilgi kontrolü yapılır

 • Zarflar sistemde saklanır


 • Yukarıdaki adımlar online entegrasyon ve dosya aktarım modülleri için aynıdır. Zarfların GİB’e gönderimi Netsis online entegrasyon sistemi kullanımında web servis aracılığıyla otomatik yapılır ve merkezden gelen belge gönderimlerine ilişkin statüler otomatik güncellenir. Dosya aktarım modülünde ise, zarflar kullanıcı tarafından GİB’in portalına yüklenmeli, gönderimler sonucunda portalda oluşan statüler ise Netsis e-fatura arayüzünde manuel güncellenmelidir.

  Alış Faturaları

  Online entegrasyon sisteminde,
   
 • Netsis e-fatura arayüzüne UBL-TR standardında XML belge olarak gelir.

 • Eksik bilgi ve mali mühür sertifika geçerlilik kontrolleri yapılır ve belge saklanır

 • Bundan sonra belge red ya da kabul edilmeli, kabul edilen belgeler ERP sistemine işlenmelidir.

 • Bu işlemler Netflow iş akış sistemi üzerinden yapılabilecektir. Belge kayıt edilmeden öncesinde red veya kabul edilebilir

 • Kabul edildiği durumda tedarikçi ve kalem bilgileri tamamlanarak Netsis ERP sistemine otomatik kayıt edilmesi mümkündür

 • Dosya aktarım modülünde,

 • E-fatura belgesi GİB portalına gelir

 • Portal üzerinde red veya kabul işlemi yapılabilir

 • Kabul edildiği durumda Netsis ERP sistemine elle kayıt edilir.


 • Bağlantı modülü

 • Bu modül ile Netsis ERP paketi kullanmayan mükellefler için Netsis efatura ve edefter fonksiyonlarının kullanımı sağlanmaktadır.


 • e-Fatura Başvuru Süreci

  Uygulamadan yararlanmak isteyen mükellefler için başvuru süreci,
 • www.efatura.gov.tr adresinde kullanıcı hesabı yaratma

 • Bu adreste bulunan gerekli bilgi ve belgelerin tamamlanarak Gelir İdaresi Başkanlığına iletilmesi

 • Başkanlık tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunanların

 • Gerçek kişiler için kullanıcı hesaplarının aktive edilmesi,

 • Tüzel kişiler için mali mühür işlemlerine yönlendirme

 • Mali Mühürlerin temini, kullanıcı hesaplarının aktive edilmesi

 • e-Fatura Uygulamasını Entegrasyon aracılığı ile kulanmak isteyen mükellefler için, sistemlerini ve fatura ile ilgili süreçlerini açıklayan dokümanlarla birlikte Başkanlığa yazılı olarak başvuruda bulunulması.