E-Fatura ve E-Defter için hazır mısınız?

Netsis İşletmelerin e-Fatura ve e-Defter'e geçiş süreçlerini kolaylaştıran çalışmalarını tamamladı.

Bizde Fatura ve Defterlerinizi elektronik ortama taşımanıza yardımcı oluyoruz.

          
14/12/2012 tarihli 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 421 sayılı Vergi Usul Kanunu tebliği ile bazı mükellef gruplarına elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.  Devamını okuyun »